ای شارژ پلاس چیست ؟

ای شارژ پلاس، طرح درآمدی اپلیکیشن آی شارژ می باشد.ای شارژ اپلیکیشنی است برای خرید شارژ، بسته اینترنتی، پرداخت قبض، کارت به کارت و خرید...